THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỀ XUẤT XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 - (CẬP NHẬT NGÀY 20/06/2022)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021 - CẬP NHẬT NGÀY 20/06/2022

VP Khoa thông báo về việc cập nhật DS đề nghị xét học bổng KKHT HKII năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

- Danh sách Sinh viên "DỰ KIẾN" đề nghị xét học bổng KKHT HKII năm học 2020 - 2021: danh sach

- Chỉ tiêu xét học bổng HKII năm học 2020 - 2021: chi tieu

- Sinh viên trong DS nhanh chóng điền thông tin tài khoản CHÍNH CHỦ vào địa chỉ : thong tin tai khoan  (Trường hợp thông tin đã có trong hệ thống SV có thể kiểm tra lại thông tin và không cần điền form mới)

- Thời gian điền thông tin: đến 17h00 ngày 27/06/2022. Sau thời gian này nếu không cung cấp VP khoa sẽ loại tên ra khỏi DS.

Lưu ý:  - Trên đây là danh sách DỰ KIẾN có thể sẽ thay đổi nếu có ý kiến từ hội đồng cấp Trường.

- Sinh viên có tên trong danh sách nếu không điền thông tin đúng hạn sẽ bị gạch tên khỏi danh sách.

- Sinh viên đã nhận học bổng tuyển sinh không được xét học bổng KKHT.

Liên hệ khác qua địa chỉ mail: hau.nt@ou.edu.vn

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top