THÔNG BÁO: VỀ VIỆC KIỂM TRA MINH CHỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 – 2022 (ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2019, 2020, 2021)

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KIỂM TRA MINH CHỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 – 2022

(ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2019, 2020, 2021)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top