THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GVHD ĐỒ ÁN NGÀNH HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2019 (CẬP NHẬT BỔ SUNG NGÀY 05/8/2022)

THÔNG BÁO

LỊCH GẶP GVHD ĐỒ ÁN NGÀNH HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2019

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021 - 2022 (CẬP NHẬT BỔ SUNG NGÀY 05/8/2022)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top