THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG (CS2002) NGÀY 18/8/2022

  • Chủ đề: CHIA SẺ THỰC TẾ PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HTTT & ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH CNTT/HTTT
  • Địa điểm: P.406, CS Nguyễn Kiệm
  • Thời gian: 08g00-10g30 ngày 18/8/2022
  • Diễn giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Phó Giám đốc -  Phụ trách Triển Khai Dự án và Hỗ trợ Khách hàng, công ty 3S

 

Top