THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (IT2102) NGÀY 16/8/2022

Chủ đề: Why need to learn Data Structures and Algorithms
  • Báo cáo viên: Mr. Vinh Đặng - Senior Research Engineer, Trusting Social
  • Thời gian: 14h00 Thứ Ba, 16/08/2022
  • Địa điểm: Phòng NK302, 371 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, TP. HCM.
  • Kinh nghiệm làm việc: 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm và ứng dụng AI.
 

 

Top