THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MÔN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (IM1901) NGÀY 17/8/2022

Chủ đề: Ứng dụng hệ thống thông tin tăng hiệu quả doanh nghiệp - Phát triển Hệ thống thông tin quản lý IM1901
  • Thời gian: 08g00 - 10g30 ngày 17/8/2022
  • Địa điểm: P.105, CS Nguyễn Kiệm
  • Diễn giả: Ông Phan Công Chính - Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Toàn Cầu GESO, Chủ tịch HĐQT Công ty Công Nghệ và Đào Tạo YOOT.

 

Top