THÔNG BÁO: SINH HOẠT MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO

SINH HOẠT VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2019 

NGÀNH KHMT, NGÀNH CNTT, NGÀNH HTTTQL

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top