THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ LẬP TRÌNH VIÊN NGÀY 17/8/2022

Cơ hội gặp gỡ với Kỹ sư lập trình cao cấp tại Doctor Anywhere, Singapore - Ông Lê Xuân Hoàn:
+ gần 16 năm kinh nghiệm trong ngành Công nghiệp phần mềm,
+ chuyên phát triển về Java và Backend,
+ phát triển các phần mềm như Hewlett Packard, Bonitoo,...
thông qua các chuyên đề cụ thể:

** Chuyên đề 1: Chia sẻ một số kinh nghiệm và góc nhìn của nghề Lập trình viên
** Chuyên đề 2: Lộ trình nghề nghiệp của Full-stack Developer

* Địa điểm tham gia - Online qua Zoom:

* Thời gian: 19g00 ngày 17/8/2022 (thứ Tư)

* Link đăng ký: https://forms.gle/k5VQJKuHRPc2B6eZ7

 

Top