THÔNG BÁO: TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (IT2103) NGÀY 19/8/2022

Chủ đề: Ứng dụng Cấu trúc dữ liệu vào công việc hàng ngày của lập trình viên Fullstack
  • Báo cáo viên: Anh Chung Vĩnh Khang - Cựu sinh viên Khoa CNTT - Chuyên gia phần mềm
  • Thời gian: 14h00 Thứ Sáu (19/08)
  • Địa điểm: Phòng NK311, Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, TP. HCM.

 

Top