Thi Olympic cấp Khoa 2016

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO THI OLYMPIC TIN HỌC CẤP KHOA

 

1. Thời gian và địa điểm

Lúc 14h00 ngày 25/06/2016 (thứ 7)

Tại phòng máy cơ sở Nguyễn Kiệm

Thời gian làm bài : 120 phút

2. Đối tượng dự thi

Toàn bộ sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin

3. Cơ cấu giải thưởng

1 giải nhất: 1.000.000 đ

1 Giải nhì: 700.000 đ

1 Giải ba: 500.000 đ

Tất cả sinh viên tham gia thi đều được cộng 5 điểm rèn luyện

4. Đăng ký tham gia

Để công các tổ chức được tốt, đề nghị các bạn sinh viên đăng ký vào links sau:

http://goo.gl/forms/yGY7L9uuxUfH0OU33

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2016

Lãnh đạo Khoa

Đã ký

Lê Xuân Trường

 

 

Top