THÔNG BÁO: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ICIT 2022

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ICIT 2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top