THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 (Dữ liệu cập nhật vào lúc 08g00 ngày 23/09/2022)

THÔNG BÁO
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
(Dữ liệu cập nhật vào lúc 08g00 ngày 23/09/2022) 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top