THÔNG BÁO: LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 (cập nhật 09g00 ngày 13/10/2022)

THÔNG BÁO

LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

(cập nhật lúc 09g00 ngày 13/10/2022)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top