THÔNG BÁO: TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 2022 - ĐỢT 3 (TRỰC TUYẾN)

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 2022 - ĐỢT 3 (TRỰC TUYẾN)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top