THÔNG BÁO: GẶP BAN CHỦ NHIỆM KHOA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Văn phòng Khoa thông báo đến các sinh viên Khoa Công nghệ thông tin về buổi gặp Ban chủ nhiệm Khoa học kỳ 1 năm học 2022 - 2023, cụ thể:
- Thứ Ba (25/10/2022):
   + 11g00: các ngành khóa 2020.
   + 11g45: các ngành khóa 2021.
- Thứ Sáu (28/10/2022):
   + 11g00: ngành Hệ thống thông tin quản lý (IM) và ngành Khoa học máy tính (CS) khóa 2022.
   + 11g45: ngành Công nghệ thông tin (IT) khóa 2022.

- Địa điểm sinh hoạt: Hội trường cơ sở Nguyễn Kiệm.
Sinh viên tham dự được cộng 5đrl.

VĂN PHÒNG KHOA CNTT.

 

Top