THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NGƯỜI HỌC KHÔNG TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA NHÀ TRƯỜNG

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGƯỜI HỌC KHÔNG TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA NHÀ TRƯỜNG

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top