THÔNG BÁO: V/V NỘP ĐỒ ÁN NGÀNH HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021 - 2022

THÔNG BÁO

V/V NỘP ĐỒ ÁN NGÀNH HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top