THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN VÀ HƯỚNG DẪN NỘP ĐỒ ÁN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2019 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021 – 2022

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN VÀ HƯỚNG DẪN NỘP
ĐỒ ÁN NGÀNH KHÓA 2019 - HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021 - 2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top