THÔNG BÁO: TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
VP Khoa thông báo đến sinh viên đang thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2022-2023 về Chuyên đề "Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp", cụ thể:

Lưu ý: Bắt buộc đối với sinh viên đăng ký môn Thực tập tốt nghiệp học kỳ I, năm học 2022-2023, sinh viên có quan tâm có thể đăng ký tham gia.
#IT_OU #TBĐàoTạo
VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top