THÔNG BÁO: TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
VP Khoa thông báo đến sinh viên đăng ký thực hiện (hoặc có quan tâm) Khóa luận tốt nghiệp về Chuyên đề "Hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp", cụ thể:

#IT_OU #TBĐàoTạo
VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top