THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 (ĐỢT 2)

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 (ĐỢT 2)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top