THÔNG BÁO: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2019 HK2 NĂM HỌC 2022-2023 (CẬP NHẬT NGÀY 30/01/2023)

THÔNG BÁO

V/V DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHÓA 2019 HK2 NĂM HỌC 2022-2023 (CẬP NHẬT NGÀY 30/01/2023)

Danh sách chi tiết sinh viên xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top