STT

Năm

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp

1

2003

Chương trình thi trắc nghiệm trên máy tính

ThS. Nguyễn Lâm Kim Thy

Trường

2

2004

Xây dựng hệ thống trợ giúp học tập trực tuyến cho môn học "Đồ họa máy tính"

TS. Phan Đạt Phúc

Trường

3

2005

Xây dựng công cụ quản lý chất lượng ATTT theo tiêu chuẩn ISO

PGS.TS.Trần Thành Trai

Tỉnh

4

2005

Web Việt có ngữ nghĩa

TS. Nguyễn Hòa

Nhà Nước

5

2005

Chương trình quản lý văn bản

ThS.Nguyễn Lâm Kim Thy

Trường

6

2006

Khảo sát hiện trạng - Xây dựng và nghiên cứu ứng dụng hệ thống đăng ký môn học trực tuyến

TS. Lê Xuân Trường

Trường

7

2007

Hệ thống thông tin Thư viện trường Đại học Mở Tp.HCM

ThS. Nguyễn Lâm Kim Thy

Trường

8

2007

Hệ thống học liệu tại phòng máy Khoa Tin học

ThS. Ninh Xuân Hương

Trường

9

2007

Thuật giải song song trên hệ thống nhóm máy mạng để giải
quyết một số bài toán kỹ thuật. MSố: 21.06.04

ThS. Ninh Xuân Hương

Nhà Nước

10

2008

Xây dựng Chương trình quản lý văn thư lưu trữ

ThS. Nguyễn Lâm Kim Thy

Trường

11

2009

Nghiên cứu giải pháp khả thi cho việc sử dụng phần mềm hợp pháp tại các cơ quan Nhà nước điạ bàn tỉnh Khánh hòa

TS. Lê Xuân Trường

Tỉnh

12

2009

Khảo sát nhu cầu để triển khai mô hình đào tạo đại học qua mạng của Trường ĐH Mở TP.HCM tại Đồng Tháp

ThS. Ninh Xuân Hương

Trường

13

2009

Xây dựng hệ thống trợ giúp học tập trực tuyến phục vụ sinh viên hệ ĐTTX - Trường ĐH Mở TP. HCM trong việc ghi danh

TS. Lê Xuân Trường

Trường

14

2009

Xây dựng chương trình lập thời khóa biểu giảng dạy cho
Khoa Đào tạo Sau đại học

ThS. Tô Oai Hùng

Trường

15

2009

Khảo sát và xây dựng hệ thống hỗ trợ các đơn vị liên kết truy xuất, cập nhật dữ liệu hệ thống quản lý sinh viên từ xa của ĐH Mở thông qua Web

TS. Lê Xuân Trường

Trường

16

2010

Khảo sát mức độ hài lòng và thái độ học tập của sinh viên khoa công nghệ thông tin đối với các môn học nhằm đề ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của khoa công nghệ thông tin trường ĐH Mở Tp.HCM

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

Trường

17

2010

Phát triển mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng để xử
lý thông tin không chắc chắn và không chính xác

TS. Nguyễn Hòa

Trường

18

2010

Hỗ trợ doanh nghiệp Vĩnh Long tham gia thương mại điện tử

TS. Lê Xuân Trường

Tỉnh

19

2011

Phần mềm hỗ trợ sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành tin
học văn phòng

ThS. Lê Hồng Thái

Trường

20

2015

Phần mềm mô phỏng các thuật toán trong môn học Cấu trúc dữ liệu

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

Trường

 

 

Top