DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI 
"SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" NĂM HỌC 2014-2015

STT  TÊN ĐỀ TÀI HỌ TÊN SV  LĨNH VỰC  ĐẠT GIẢI 
1 Xây dựng bảng đồ mô tả hiện trạng giao thông thành phố trên Smartphone Lê Hoàng Chương (TN) CNTT-KHMT Nhất
2 Phát triển hệ thống hỗ trợ tìm đường đi bằng giọng nói trên thiết bị di động. Nguyễn Hạo Nhiên (TN) CNTT-KHMT Nhì
3 Phát triển hệ thống gọi taxi sử dụng thiết bị di động điều khiển bằng giọng nói Cao Thành Trung (TN) CNTT-KHMT Ba
4 Nghiên cứu phát triển hệ thống thông minh trợ giúp người đi xe buýt Lê Bảo Trung (TN) CNTT-KHMT Khuyến khích
5 Phát triển hệ thống bảng đồ hiện trạng giao thông thành phố trên Smart phone Hồ Trí Dũng (TN) CNTT-KHMT Khuyến khích
6 Nhận diện khuôn mặt dựa trên các đặc trưng HAAR-LIKE Trần Văn Nhật Trường (TN)  CNTT-KHMT Khuyến khích
7 Xây dựng và phát triển Website thương mại điện tử theo hướng đối tượng Nguyễn Kế Linh (TN)  CNTT-MIS Nhất
8 Ứng dụng quản lý trẻ tại Nhà trẻ Nguyễn Trọng Minh  (TN) CNTT-MIS Nhì

 

Top