Năm Các giải thưởng SV nghiên cứu khoa học
2003 đạt giải khuyến khích Oympic tin học (Nguyễn Ngọc Tuấn)
2004 đạt giải 2 và 3 cá nhân Oympic tin học (Hồ Long Đỉnh)
2005 3 SV tham gia đề tài đạt giải Châu Á Thái Bình Dương
2006  
2007 đạt giải khuyến khích Oympic tin học
2008 đạt giải 2 và 3 Oympic tin học (TRần Đức Hiếu, Đinh Đông Khoa)
2009 đạt giải 3 cá nhân Oympic tin học (Nguyễn Đình Khôi Nguyên)
Giải tiếng anh tin học (Lê Hoàng Sơn)
2009 3 đề tài NCKH đạt giải cấp trường
2010 đạt giải 3 cá nhân Oympic tin học (Bùi Bảo Anh)
đạt giải khuyến khích Eureka (Dương Bính Cường)
2011 đạt giải 3 và giải khuyến khích cá nhân Oympic tin học (Nguyễn Văn Thâu, Chung Vĩnh Khang)
2012

đạt giải luận văn xuất sắc Thành phố - Eureka (Nguyễn Văn Trường)

đạt giải khuyến khích Olympic Tin học ( Chung Vĩnh Khang)

 

Top