STT NĂM TÊN HỘI THẢO NGƯỜI THỰC HIỆN NGÀY TỔ CHỨC
1 2012 “Xây dựng ứng dụng trên Smartphone và điện toán đám mây”   30/06/2012
2 2012 Nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên Giảng viên khoa 
Sinh viên
16/04/2012
3 2011 Nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên Giảng viên khoa 
Sinh viên
17/12/2011
4 2011 Chương trình "“KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM" Hội Tin học TPHCM 5/12/2011
5 2011 Chương trình "Bảo mật thông tin wifi" NIIT thực hiện - 5/12/2011- Đoàn Khoa CNTT - 97 Võ Văn Tần NIIT 5/12/2011
6 2011 Phát động cuộc thi Imagine Cup 2012 của Microsoft Vietnam và khoa CNTT thực hiện Microsoft 22/10/2011
7 2011 Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong ngành Công nghệ phần mềm" Intel Vietnam và Axon Active Vietnam 23/10/2011
8 2011 Tập huấn NCKH sinh viên TS. Lê Xuân Trường
ThS. Trương Hoàng Vinh
9/10/2011
9 2011 Tổ chức buổi thảo luận: Chất vấn vấn NCKH Sinh viên  giữa SV và GV. TS. Lê Xuân Trường
ThS. Trương Hoàng Vinh
03/06/2011
10 2011 Vòng loại cuộc thi  "Đường Đua Số".   12/05/11
11 2011 Tập huấn kỹ năng mềm - Public Speaking – Live club OU 8/5/11
12 2011 Giải pháp nâng cao kỹ năng lâp trình Giảng viên khoa 
Sinh viên
8/5/11
13 2011 Buổi Chia sẽ kiến thức Kỹ năng mềm "Làm Việc Nhóm" học viện kỹ năng Awake your power 24/4/2011
14 2011 Buổi chia sẻ kiến thức C++ lần 2 Vũ Quang Huy 17/4/2011
15 2011 Hội thảo “Sự cố máy tính” SV 12/04/2012
16 2011 Hội thảo “Công Nghệ Ảo hóa” NIIT 08/04/12
17 2011 Buổi chia sẻ kiến thức C++ lần 1 Vũ Quang Huy 20/3/2011
18 2011 Tổ chức seminar và trainning “ASP.NET và LINQ ”   01/08/2011
19 2010 Tổ chức hội thảo “SQL server 2010”   26/12/2010
20 2010 Tổ chức seminar và trainning ngày 24/12/201 “C Sharp, VS 2010, Multi point và WPF”   24/12/10
21 2010 Giới thiệu cuộc thi Imagine cup 2011 Microsoft 21/10/2010
22 2010 Phối hợp với NIIT Hoa Sen cho sinh tham dự đại hội công nghệ Việt Nam 2010 tại White Palace – 11/06/10. Khoa 
NIIT
11/06/2010
23 2010 “Sự cố máy tính” Sinh viên 18/04/2010
24 2009 Web 2.0 Training Sinh viên 04, 06, 11, 13/11/2009
25 2009 Tech Passion Sinh viên 31/10/2009 và 01/11/2009.
26 2009 “Giới thiệu chương tình MSDN AA; Truy xuất dữ liệu LINQ” -Microsoft Student Partner – Sinh viên 02/06/2009
27 2009 XML Integration Công ty IBM 28/05/2009
28 2009 “Giới thiệu Visual Sudio 2008 và windows Mobile” - Microsoft Microsoft 23/04/2009
29 2009 tham dự chương trình hội thảo chuyên đề đào tạo cho Microsoft Student Partners. Microsoft 02/2009
30 2008 Tiếp nhận chương trình MSDNAA của Microsoft Việt Nam Microsoft 12/2008
31 2008 Báo cáo chuyên đề: “Demo Web service DB2 9” TS.Nguyễn Khiêm - Cty IBM 23/10/2008
32 2008 Phát động cuộc thi XML Công ty IBM 23/10/2008
33 2008 "Hướng dẫn sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp”, TS. Đào Thế Long 11/09/2008
34 2006 Các hệ đếm Giảng viên 25/11/2006
35 2006 Nguyên lý lập trình Giảng viên 11/11/2006
36 2005 Các hướng chuyên ngành đào tạo Giảng viên Khoa + khách mời 26/05/2005

 

Top