Xét học bổng Hỗ trợ khó khăn đột xuất HK 3 và học bổng Tiếp sức đến trường từ HK I, năm học 2016-2017

Theo quy định về điều kiện xét học bổng Hỗ trợ khó khăn đột xuất HK 3 và học bổng Tiếp sức đến trường từ HK I, năm học 2016-2017;
  • Học bổng này chỉ cấp cho sinh viên có những khó khăn đột xuất như: bị thiên tai (bão, lũ, ...), bản thân sinh viên hoặc cha mẹ bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn nặng, ..... 
  • Những khó khăn này xảy ra trong hiện tại, ngay tại thời điểm xét (trong học kỳ hiện tại) và làm cho sinh viên vốn đã khó khăn, nay lại khó khăn hơn và có thể không có khả năng đóng học phí để tiếp tục việc học tập tại trường
  • Những khó khăn này phải được thể hiện cụ thể trong đơn xin xét học bổng và các giấy tờ xác nhận kèm theo. Ví dụ bị thiên tai thì phải có xác nhận của địa phương; bị bệnh hiểm nghèo thì phải có xác nhận của bệnh viên, ....
  • Những trường hợp khó khăn khác, đề nghị làm học bổng Vượt khó học tập.
Các mẫu đơn:
Các thông báo:
Đề nghị sinh viên làm đúng như thông báo. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ văn phòng Khoa CNTT phòng 401, số 35-37 Hồ Hảo Hớn - Q1. SĐT văn phòng Khoa: 08.38386603
 
 

 

Top