THÔNG BÁO: V/V THỰC HIỆN BÀI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN CHO TÂN SV KHÓA 2019, NH 2019 - 2020

THÔNG BÁO

VĂN PHÒNG KHOA THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN BÀI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN

CHO TÂN SV KHÓA 2019, NH 2019 - 2020

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây!

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top